Inkl. moms

Exkl. moms

MegaKakel Logotyp

Produkter

Sök
Stäng denna sökruta.

Köpvillkor

Om Köpvillkoren

Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller alla köp som du gör från www.megakakel.se (”Webbplatsen”). Du accepterar Köpvillkoren i samband med att du genomför ett köp på Webbplatsen.

Om du vill komma i kontakt med oss kan du gå till kontakta oss.

Beställningar

För att genomföra ett köp behöver du ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag. Det innebär att du normalt behöver vara minst 16 år för att handla med direktbetalning för egna pengar eller minst 18 år för att handla på kredit.

Bekräftelse av beställning

När du har slutfört ditt köp får du en automatisk orderbekräftelse via e-post som bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Orderbekräftelsen innebär inte att ett bindande avtal har ingåtts. Ett bindande avtal ingås först när du får den slutliga leveransbekräftelsen. Innan du mottar den slutliga leveransbekräftelsen kan din beställning komma att nekas. Vi rekommenderar att du sparar leveransbekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kommunikation med oss.

Priser och information

De priser som gäller för ditt köp anges i samband med din beställning på Webbplatsen. Alla priser inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter.

Om priset på en produkt eller informationen om en produkt som anges på Webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta vid tidpunkten för beställningen, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt efter att vi har upptäckt felet.

Alla bilder på Webbplatsen som visar en produkts utseende kan inte garanteras återge produktens exakta utseende, till exempel på grund av att bildskärmen kan påverka färgåtergivningen. Våra produkter som är eller innehåller delar av naturmaterial kan även ha naturliga skiftningar och produktens utseende kan även variera mellan olika produktionstillfälle

Expeditionsavgift

Vid beställning på Webbplatsen tillkommer normalt en expeditionsavgift som beräknas utifrån produkt och antal produkter i din order.

På många beställningar tillkommer det en expeditionsavgift, Expeditionsavgiften avser täcka de kostnader som är förenade med hanteringen av en order såsom administration och i vissa fall expeditionsavgifter som påförs Webbplatsen för exempelvis omförpackning, pallavgifter samt privatkunds- och överskottsemballage.

På de varor som är belagda med en expeditionsavgift används nedan prislista.  

Ordervärde

Expeditionsavgift

0 – 800

49 kr

801 – 1200

69 kr

1201 – 2000

79 kr

2001 – 3000

99 kr

3001 – 4000

119 kr

4001 – 5000

129 kr

5001 – 6000

149 kr

6001 – 8000

179 kr

>8001

199 kr

Återbetalning

När du har returnerat ditt köp, kommer vi att genom vår betaltjänstleverantör göra din återbetalning inom 14 dagar från den dag då du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock inte göra återbetalningen innan vi har fått tillbaka produkten

Återbetalning kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid köpet.

Garanti

Våra leverantörer lämnar i egenskap av tillverkare i vissa fall garanti på sina produkter. Information om sådan garanti, vad garantin omfattar och vart du kan vända dig för att åberopa garantin framgår normalt av respektive produktbeskrivning som du erhåller i samband med din order eller på tillverkarens hemsida. Du har alltid rätt att kräva att tillverkaren avhjälper felet eller omlevererar produkten i enlighet med vad som gäller enligt lag.

Våra skyldigheter

Om det är något fel på din produkt eller om leveransen är försenad, ansvarar vi för skador som du drabbats av med anledning av felet eller förseningen, enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. Du behöver dock tänka på att göra vad du kan för att begränsa följderna av ett fel eller en försening. Vi ansvarar bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder.

Vi ansvarar inte för skador som du drabbas av på grund av dröjsmål eller fel på produkter som orsakas av hinder utanför vår kontroll och som vi inte skäligen kunde ha räknat med eller vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om dessa Köpvillkor

Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.

Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpvillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativt tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpvillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo, i enlighet med tillämplig lag.

Särskilda villkor för företag

Dessa Köpvillkor gäller för kunder som handlar i egenskap av privatpersoner. Om du ändå genomför ett köp på Webbplatsen som representant för ett företag, accepterar du Köpvillkoren för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa Köpvillkor samt att genomföra köp för företagets räkning.

För kunder som handlar på Webbplatsen i egenskap av företag erbjuder vi inte ångerrätt eller tre års reklamationsrätt. Vi ansvarar inte heller för indirekta förluster eller utebliven vinst. Därutöver är vårt ansvar under dessa Köpvillkor, för varje förlust eller skada, begränsad till ett belopp motsvarande det totala belopp som kund i egenskap av företag har betalat till oss för den produkt som förlusten eller skadan är relaterad till eller härrör från.

Jag handlar som

Privatperson

(Visa priser inkl. moms)

Företag

(Visa priser exkl. moms)

Privatperson

Företag

(Visa priser inkl. moms)

(Visa priser exkl. moms)